Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen, Duitsland
Bayer 04 Leverkusen

v

Lokomotiv Moskou

Lokomotiv Moskou

Moskou, Rusland